Biblioteksstrategi

Med Biblioteksstrategien for Dragør Bibliotek vises vejen for bibliotekernes udvikling over de kommende år.

Biblioteksstrategi 2020-2026

Biblioteksstrategi for Dragør Bibliotek 2020-2026. Revideret foråret 2023.

Se Biblioteksstrategi for Dragør Bibliotek 2020-2026 (pdf) på Dragør Kommunes hjemmeside

Biblioteksstrategien revideret i 2023

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 12. august 2020 en biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne. På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetbeslutning for 2023, har administrationen i samarbejde med bibliotekets leder og personale, kigget på biblioteksstrategien og vurderet, at den skal tilpasses den nye virkelighed.

Tilpasset budgetjusteringer

Strategien er blevet tilpasset den budgetjustering, der er fundet sted med udgangspunkt i:

  • Dragør Bibliotekerne gik fra 2 til 1 bibliotek
  • Personalereduktion: der er opsagt 2 medarbejdere, som havde fokus på arrangementsvirksomhed og FN's verdensmål
  • Reduktion i arrangementskontoen
  • Halvering af materialekontoen (fysiske og digitale materialer)

Det betyder

Strategien er justeret, så fokus nu er på de lokale fællesskaber, læselyst og dannelse med udgangspunkt i skole og dagtilbud, aktiviteter rettet mod voksne, formidling på web, udstillinger i udlånet og i betjeningen af borgerne.

Arbejdet med FN's verdensmål er blevet nedtonet og vil primært være koncentreret til en uge årligt som led i en national kampagne.

Derudover vil der være færre arrangementer på biblioteket, og den strategiske indsats om at øge kendskab og fremme det digitale udlån er blevet nedtonet.