Privatlivspolitik

Biblioteket værner om dit privatliv, og behandler dine oplysninger fortroligt.

Anonymitet

Når du bruger Dragør Bibliotekernes hjemmeside, er du sikret anonymitet. Når du er logget ind kan du reservere, forny, skifte pinkode med mere. Hvis du er oprettet som bruger kan du også skrive anmeldelser, der vises med dit brugernavn.

Tavshedspligt

Bibliotekets personale har tavshedpligt med hensyn til din brug af biblioteket. Det gælder såvel dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre biblioteker. For at sikre mod misbrug, er det kun dig, der kan bruge dit sygesikringskort på biblioteket.

Hvad må biblioteket registrere?

Vi må kun registrere de materialer, du har hjemme lige nu. Ifølge persondataloven må vi ikke gemme oversigter over, hvad du tidligere har lånt. I lånerregistret er du registreret med navn, adresse, cpr-nr., kommunenummer og eventuelt telefonnummer og e-mailadresse. Du er altid velkommen til at få en kopi af de oplysninger, vi har liggende på dig i lånerregistret.

RFID eller chip til mærkning af materiale

RFID er det samme som chip. Biblioteket anvender RFID til mærkning af biblioteksmateriale. Det vil sige, at materialerne indeholder en chip med en antenne, som aflæses via radiobølger ved udlån, aflevering og ved adgangsdøre (sikkerhedsgates). RFID-taggen i biblioteksmaterialet indeholder data til håndtering af udlån og aflevering.

Chippen indholder kun et materialenummer

Materialet identificeres alene ved en materialekode (svarende til stregkoden i det tidligere system), og der er ikke oplysninger om titlen, forfatter eller lignende. Det er kun biblioteket, der kan genkende materialekoden. RFID-taggen indeholder ingen form for oplysninger om låneren. Ved udlån henholdsvis aflevering ændres en statuskode. Ved passage af sikkerhedsgates vil materiale med statuskode = afleveret give anledning til alarm.

Kryptering

Alle websider, der overfører personfølsomme data, er krypteret. Det er for eksempel de sider, du bruger til reservering, fornyelser samt anden mail til biblioteket. Krypteringen sikrer, at udenforstående ikke kan aflæse kommunikation mellem bruger og bibliotek. Læs om SSL (Secure Sockets Layer), det er den metode biblioteket bruger til at kryptere kommunikationen mellem web-serveren og din webbrowser

Cookies

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en hjemmeside for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden.


Webstatistik

Som hjælp til at udvikle og forbedre hjemmesiden fører biblioteket statistik over, hvordan den bliver brugt. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere bibliotekets brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af hjemmesiderne videregives eller sælges ikke til tredjepart.


Generelt om sikkerhed


På Forbrugerportalen kan du læse mere om sikkerhed på nettet.