Silhouet af et træ med en ravn

Litteratursidens tema: Sorg i litteraturen

10.04.19
Den største sorg i verden. Litteratursidens tema handler om sorgen over at miste en af sine nærmeste og om litteraturens rolle i sorgen. 

Sorgen et grundvilkår

Vi møder den alle på et eller andet tidspunkt i vores liv. Et af livets uundgåelige grundvilkår, sorgen. Sorgen rammer uvilkårligt, man kan være en smule forberedt eller man rammes på et splitsekund, men ingen går fri. Når sorgen rammer står vi som oftest hjælpeløse tilbage – alt omkring os går i stå, mens hverdagen fortsætter, om vi vil eller ej.

Trøstens ord

Når sorgen rammer, er der hjælp og støtte at hente i litteraturen. Et fint eksempel på ordenes trøst er Tove Ditlevsens digt ’Liljekonval’: 

og sorgen er ikke sød, 
den er bitter og tung som min liliekonval,
der visner i denne nat, 
når de små klokker ringer for sidste gang,
bedrøvet og dybt forladt.

Bøger om sorg og at miste

De seneste år er der kommet en del både skøn- og faglitterære udgivelser om sorg og det at miste.

Læs mere på temasiden Sorg i litteraturen på Littertursiden.dk