Infomedia logo

Adgang til avisarkivet Infomedia i coronavirus-lukkeperioden

17.03.20
Under Dragør Bibliotekernes lukning, har du adgang til avisarkivet Infomedia hjemmefra.

Ekstraordinær adgang til næsten nye og ældre nyheder

Under Dragør Bibliotekerne coronavirus-lukning, har du adgang til avisdatabasen Infomedia hjemmefra. Her kan du søge og finde artikler fra landets dagblade og magasiner; både fra igår og forrige århundrede. Du logger ind med dit cpr. nummer og din pinkode til biblioteket.

Gå til Infomedia og læs og søg artikler