Luftfoto af Dragør Kommune

Information om mulig konflikt fra Dragør Bibliotekerne og Arkivet

23.03.18
Risiko for lukket på Dragør Bibliotekerne

Varsel om konflikt

 
Som bekendt er der fra en række faglige organisationer varslet strejke på udvalgte offentlige arbejdspladser fra 6. maj. Efterfølgende har KL varslet, at de som arbejdsgiverorganisation vil foretage lockout for en stor del af kommunens områder fra 12. maj. Det kan komme til at betyde, at institutioner som skoler, SFO’er, klub, dele af sundheds- og plejeområdet samt den kommunale service i øvrigt kan blive helt eller delvis lukket.
 
KL og de faglige organisationer forhandler i øjeblikket på nationalt plan om rammerne for nødberedskaber i kommunerne, hvis konflikten bliver en realitet.
 
Dragør Kommune vil, når aftalen er indgået mellem de centrale parter, sørge for de konkrete nødberedskaber i Dragør. Det kan eksempelvis omfatte beboere på Enggården, i Hjemmeplejen og for Sundhedsplejen. De berørte borgere vil blive informeret direkte. I forhold til de øvrige serviceområder i kommunen vil det også blive meldt ud, hvad der kan forventes eller ikke forventes af service under en konflikt.
 

Brugere af bibliotekerne

 
Det kan betyde, at Dragør Bibliotekerne og Arkivet er lukkede, så det ikke er muligt at besøge bibliotekerne og arkivet, så længe konflikten løber. Det kan også betyde, at planlagte arrangementer aflyses under en eventuel konflikt.
 
Bibliotekets og Arkivets digitale tilbud vil være tilgængelige på fx drabib.dk, dragoerhistorie.dk og arkiv.dk, ligesom det vil være muligt at aflevere lånte materialer i postkassen på biblioteket i Dragør. 
 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann via mail: Henriettek@dragoer.dk
 
Vi følger op med mere information, når vi kan. Følg i øvrigt med på Dragør Kommunes hjemmeside, som løbende opdateres. Læs mere på: www.dragoer.dk – klik på ’Information om konflikt’ på forsiden.