FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Lån en elmåler

11.12.22
Hvis din elregning er højere end den burde være, kan det betale sig at låne en elmåler på biblioteket.

Hvordan låner jeg en elmåler?

Dragør Bibliotekerne udlåner elmålere fra SEAS-NVE for 14 dage ad gangen. De udlånes i tasker, der også indeholder betjeningsvejledning, brochurer og aflæsningsskemaer. Du skal være oprettet som låner på Dragør Bibliotekerne, for at låne en elmåler. Du låner den på samme måde, som du låner bøger og andre materialer på biblioteket.

Reserver en elmåler og hent den på reserveringshylden

Hvordan bruger jeg den?

Tilslutning og betjening er ganske enkel og kan måle forbruget på alle el-apparater. Måleren sættes i stikkontakten, mens stikket fra elapparatet sættes i måleren. Derefter starter målingen automatisk. For at være sikker på apparatets døgnforbrug, bør du måle det over to til tre dage og udregne gennemsnittet. Hvis du vil måle standby-forbrug, kan du samle flere apparater i én elskinne, for der skal en samlet effekt på mindst fem watt til, før elmåleren kan vise forbruget.

Hvorfor bruge en elmåler?

Hvis du vil spare kræver det, at du er klar over, hvor det overflødige energiforbrug finder sted - og det kan en elmåler give svaret på. Er det den gamle fryser i bryggerset, der er sorteper? Elradiatoren i udestuen? Eller måske det store akvarium? Overforbrug af energi skyldes som regel manglende overblik over, hvor problemet opstår. Blot små ændringer de rigtige steder kan føre til mærkbare fald i energiforbruget.

Husk

Det er sjældent nødvendigt at måle på alle husstandens elapparater. Derimod er det en god idé at rette opmærksomheden mod de apparater, der altid er tændt, og som producerer kulde eller varme - dog kun apparater, der kører med spænding på 230 volt og har en maksimal effekt på 2300 watt.

Foto af sort mappe med elmåler, termometer og vejledning
Materialer