Regler for lån

Dragør Bibliotekerne er for alle, men for at få det fulde udbytte af vores tilbud, skal du oprettes som låner. Samtidig er der vilkår for brug af bibliotekerne og for lån af materialer. Læs Dragør Bibliotekernes reglement her på siden.

Sådan bliver du låner - voksne

 For at låne skal du meldes ind på biblioteket. Du kan møde personligt op for at blive meldt ind og få en pinkode. Sundhedskortet/sygesikringskortet er dit lånerkort. Tag kortet med, når du skal meldes ind. Du kan også melde dig ind via hjemmesiden med dit NemID.

Sådan bliver du låner - børn

Hvis du er under 18 år, er du børnelåner, og dine forælder eller værge skal med NemId udfylde udfylde en digital indmeldelse. Det skal de fordi børn og unge under 18 ikke kan indgå økonomisk bindende aftaler.

Som børnelåner kan du få et børnelånerkort på biblioteket, når den digitale indmeldelese er udfyldt. Tag Sundhedskortet/sygesikringskortet med, når du henter  lånerkortet på biblioteket. Du kan også bruge dit Sundhedskort/sygesikringskort som lånerkort.

Pas på kortet

Kortet er personligt, og du er ansvarlig for lån på kortet.

Pinkode

Du får en pinkode, som du skal bruge, når du låner på biblioteket eller bruger bibliotekets tilbud via nettet.

Kontakt

Hvis du flytter, får ny e-mail-adresse eller nyt telefonnummer, skal du give besked eller ændre via hjemmesiden.

Lån og fornyelse

Du låner selv på bibliotekets selvbetjeningsautomater.
 

Det er gratis at låne

Du kan låne bøger, blade, lydbøger, musik, spil, og film med hjem.

Lånetid

Lånetiden er normalt 30 dage, men nogle materialer har kortere lånetid. Du kan se på udlånskvitteringen, hvornår du skal aflevere.

Fornyelse

Du kan forny lånet, når der er 7 dage til, du skal aflevere, hvis materialet ikke er bestilt af andre. Du kan højst forny dit lån 6 gange.

Biblioteket gemmer ikke oplysninger om lån.

Når du afleverer skal oplysningerne slettes. Det står i Persondataloven.

Aflevering

Du afleverer selv på bibliotekets selvbetjeningsautomater. Hvis du har lånt materialer på Dragør Bibliotekerne, bør du aflevere dem på Dragør Bibliotekerne, hvis du vil undgå gebyrer eller erstatninger. Afleverer du på andre biblioteker, bliver afleveringen ikke registreret i Dragør Bibliotekernes system, og du kan ikke være sikker på, at det afleverede når frem til os.

Dit ansvar

Det er dit eget ansvar at sørge for at aflevere til tiden og at aflevere rigtigt på Dragør Bibliotekernes selvbetjeningsautomater. 

Det koster at aflevere for sent

Gebyrer for voksne

  • For sent afleveret 1-7 dage: 20 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 50 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 120 kr.
  • Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 230 kr.

Gebyrer for børn

  • For sent afleveret 1-7 dage: 10 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 20 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 40 kr.
  • Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 120 kr.

Erstatning

Hvis du mister eller ødelægger det materiale, du har lånt, skal du betale for det. Biblioteket bestemmer prisen ud fra, hvad det vil koste at skaffe materialet til udlån igen. Biblioteket betaler for indbinding og mapper, og når det er film og spil også for udlånsrettigheder.

Hvis du finder materialet

Hvis du finder materialet, skal du aflevere det. Finder du det inden der er gået 3 måneder, og det ikke er itu, kan du få prisen refunderet.

Brug af materialet

Biblioteket har ikke ansvar for skader, der opstår hjemme hos dig, når du bruger vores materialer.

Udelukkelse

Du bliver udelukket fra at låne, hvis du skylder mere end 300 kr. i gebyr. Du kan også blive udelukket, hvis du flere gange lader være med at aflevere eller afleverer ødelagte materialer. Du kan udelukkes med 7 dages skriftligt varsel.