Reglement

I reglementet for Dragør Bibliotek kan du læse reglerne for at bruge bibliotekets tilbud. Dragør Bibliotek er for alle, men for at få det fulde udbytte af vores tilbud, skal du oprettes som bruger.

Hvem kan blive låner?

Alle borgere kan blive lånere på biblioteket. Børn og unge under 18 år skal meldes ind af en forælder eller værge, der indsættes som økonomisk ansvarlig. Det gør I via en blanket på hjemmesiden. Som voksen kan du også oprette dig som låner via bibliotekets hjemmeside. Både børn og voksne kan bruge biblioteket lige efter oprettelsen med sundhedskortet som lånerkort. 

Hvornår er du børnelåner?

Du er børnelåner, når du er mellem 0-17 år. Når du fylder 18 år, er du voksen og selv økonomisk ansvarlig for dine lån. Hvis du er børnelåner kan du få et lånerkort, så du ikke behøver at bruge dit sundhedskort. Få lånerkortet i den betjente tid på biblioteket. Tag dit sundhedskort med, når du skal have lånerkortet.

Hvad er dit ansvar?

Du skal holde din pinkode fortrolig. Du skal sørge for at aflevere til tiden og at aflevere rigtigt på bibliotekets selvbetjeningsautomat. Du er også ansvarlig for at sørge for, at vi har korrekt e-mailadresse og mobilnummer, så vi kan sende besked om dine lån, og hvornår du skal aflevere.

Hvad kan du låne og hvor længe?

Biblioteket udlåner både fysiske og digitale materialer som f.eks. bøger, film, spil og lydbøger. Lånetiden kan være forskellig. Du kan altid se på udlånskvitteringen og din lånerstatus, hvornår du skal aflevere. Et lån kan fornyes, når der er mindre end 7 dage til afleveringsdatoen, hvis det ikke er reserveret af andre lånere. Du kan højst forny et lån 6 gange.

Hvad sker der, hvis du afleverer for sent?

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du betale et gebyr. Beløbet afhænger af, hvor sent du 
afleverer. 

Gebyrer for voksne

  • For sent afleveret 1-7 dage: 20 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 50 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 120 kr.
  • Regning med erstatningskrav efter 43 dage: 230 kr.

Gebyrer for børn mellem 0-17 år

  • For sent afleveret 1-7 dage: 10 kr.
  • For sent afleveret 8-14 dage: 20 kr.
  • Hjemkaldelse efter 15 dage: 40 kr.
  • Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 120 kr.

Hvad sker der, hvis du ødelægger eller ikke afleverer materialet?

Hvis du ødelægger eller ikke afleverer materialet, skal du betale for det. Biblioteket bestemmer prisen ud fra, hvad det vil koste at skaffe materialet til udlån igen. Biblioteket betaler for klargøring, og når det er film og spil også for udlånsrettigheder. Derfor er det en del af erstatningsprisen.

Finder du et erstattet materiale inden for 3 måneder, og det ikke er ødelagt, kan du få erstatningsprisen refunderet, hvis du kontakter personalet.

Hvad betyder det at være udelukket?

Du bliver udelukket fra at låne, hvis du skylder mere end 300 kr. i gebyr. Du kan også blive udelukket, hvis du flere gange lader være med at aflevere eller afleverer ødelagte materialer. Vi skal varsle dig skriftligt 7 dage før, du bliver udelukket. Når du har betalt dine gebyrer, kan du igen låne på biblioteket. Hvis du ikke betaler, det du skylder, overgår din gæld til inddrivelse.

Hvornår kan du bruge biblioteket?

Du kan bruge vores digitale tilbud døgnet rundt og besøge det fysiske bibliotek i åbningstiden. Vi har selvbetjent tid på biblioteket.

Reglementet er godkendt i Økonomiudvalget den 22.9.2022.