Regler for lån

Dragør Bibliotekerne er for alle, men for at få det fulde udbytte af vores tilbud, skal du oprettes som låner. Samtidig er der vilkår for brug af bibliotekerne og for lån af materialer. Læs Dragør Bibliotekernes reglement her på siden.

Sådan bliver du låner

For at låne skal du meldes ind på biblioteket. Du skal møde personligt op for at blive meldt ind og få en pinkode. Du kan også melde dig ind via hjemmesiden med dit NemID, hvis du er over 18 år.

Voksne

Sundhedskortet/sygesikringskortet er dit lånerkort. Tag kortet med, når du skal meldes ind.

Børn

Hvis du er under 16 år, får du et lånerkort på biblioteket.

Pas på kortet

Kortet er personligt, og du er ansvarlig for lån på kortet.

Pinkode

Du får en pinkode, som du skal bruge, når du låner på biblioteket eller bruger bibliotekets tilbud via nettet.

Kontakt

Hvis du flytter, får ny e-mail-adresse eller nyt telefonnummer, skal du give besked eller ændre via hjemmesiden.

Lån og fornyelse

 
Du låner selv på bibliotekets selvbetjeningsautomater.

Det er gratis at låne

Du kan låne bøger, blade, lydbøger, musik, spil, og film med hjem.

Lånetid

Lånetiden er normalt 30 dage, men nogle materialer har kortere lånetid. Du kan se på udlånskvitteringen, hvornår du skal aflevere.

Fornyelse

Du kan forny lånet, når der er 7 dage til du skal aflevere, hvis materialet ikke er bestilt af andre.

Biblioteket gemmer ikke oplysninger om lån.

Når du afleverer skal oplysningerne slettes. Det står i Persondataloven.

Aflevering

Du afleverer selv på bibliotekets selvbetjeningsautomater.

Dit ansvar

Der er dit eget ansvar at sørge for at aflevere til tiden og at aflevere rigtigt på bibliotekets selvbetjeningsautomat.

Det koster at aflevere for sent

  Voksne Børn
Når afleveringsdatoen overskrides 20 kr. 5 kr.
Efter 2 uger 50 kr. 15 kr.
Efter 4 uger 75 kr. 20 kr.
Efter 6 uger. Gebyr for regning 125 kr. 35 kr.
Gebyr for rykker 200 kr. 50 kr.

Erstatning

Hvis du mister eller ødelægger det materiale, du har lånt, skal du betale for det.

Erstatningspris

Biblioteket bestemmer prisen ud fra, hvad det vil koste at skaffe materialet til udlån igen. Biblioteket betaler for indbinding og mapper, og når det er film og spil også for udlånsrettigheder.

Hvis du finder materialet

Hvis du finder materialet, skal du aflevere det. Finder du det inden der er gået et år, og det ikke er itu, kan du få prisen refunderet.

Brug af materialet

Biblioteket har ikke ansvar for skader, der opstår hjemme hos dig, når du bruger vores materialer.

Udelukkelse

Du bliver udelukket fra at låne, hvis du skylder mere end 200 kr. i gebyr. Du kan også blive udelukket, hvis du flere gange lader være med at aflevere eller afleverer ødelagte materialer. Du kan udelukkes med 7 dages skriftligt varsel.