Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra og fra biblioteket
Faktalink er et elektronisk tidsskrift, med artikler, der giver overblik over historiske og samfundsaktuelle emner.

Aktuelle og populære emner

Faktalink indeholder artikler om mange aktuelle og populære emner, fra bådflygtninge til øresusen. Artiklerne har henvisninger til yderligere litteratur og netsider. Faktalink er derfor meget velegnet til opgaveskrivning.

Også lette artikler

En del af Faktalink består af 'Faktalink light-artikler', der især er udarbejdet til elever på mellemtrinnet og i sprogskoleundervisningen for voksne.

Fagkyndige skribenter

Alle Faktalink-artikler er udarbejdet af fagkyndige skribenter og er forsynet med kilder, links og filmklip. Faktalink opdateres løbende med nye artikler, og eksisterende artikler revideres.

Sådan gør du

Log ind med dit cpr-nummer og din pinkode til biblioteket.