Biblioteksråd

Biblioteksrådet er et idéforum, der indgår i dialog med bibliotekets personale om at udvikle og forbedre bibliotekets service.

Idéforum med borgere fra kommunen

Biblioteksrådet er sammensat at borgere fra Dragør Kommune. Rådet er et idéforum for bibliotekets ledelse i spørgsmål om drift og udvikling af biblioteket og medvirker til, at brugernes ønsker og behov imødekommes bedst muligt.

Rådets medlemmer arbejder aktivt for at udbrede kendskabet til bibliotekets virke og bistår med at skabe kontakt med samarbejdspartnere og lignende. Rådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven og kommunalbestyrelsens beslutninger. Desuden er rådet høringspart fx i forbindelse med budget og kultur- og fritidspolitik.

Medlemmer af Biblioteksrådet 2022-

Camilla Corneliussen (formand), Gitte Dupont, Gert Clevin, Pia Voel, Dorthe Bagger og Helle Barth som repræsentant for KB. Per Larsson er suppleant.