Biblioteksrådet

Biblioteksrådet er et idéforum, der indgår i dialog med bibliotekets personale om at udvikle og forbedre bibliotekets service.

Processen er sat på pause i forbindelse med Corona-krisen.

Nyt Biblioteksråd

Der er opstillingsmøde til det nye biblioteksråd mandag d.30.3.2020 kl.19-20 på Biblioteket i Hollænderhallen. Dagsorden er som følger:

  1. Velkomst ved biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann
  2. Opstilling af kandidater. Hver kandidat præsenterer sig selv og begrunder sin opstilling.
  3. Valg af de 5 medlemmer til brugerrådet.
  4. Det nye brugerråd konstituerer sig og aftaler første mødedato

Læs mere om Biblioteksrådets formål og vedtægter