Afrikansk mønster
Afrikansk mønster

Afropolitanske forfattere

09.02.18
Litteratursidens tema i februar er afropolitanske forfattere. Afropolitanisme er en særlig kosmopolitisme med afrikanske rødder, som balancerer mellem genkendelighed og fremmedhed.

Kosmopolitisme med afrikanske rødder

Fænomenet afropolitanisme opstod i 2005 og forstås som en kosmopolitisme med afrikanske rødder. Karakteristisk for afropolitanske værker er at de rummer komplekse og flertydige tilhørsforhold. Ofte skrevet af forfattere som lever i vesten, men med afrikanske rødder.

Hvad karakteriserer genren?

Men hvordan adskiller det afropolitanske sig fra eksilromanen, migrant-romanen og andre genrer og strømninger inden for det postkoloniale og verdenslitterære felt? Umiddelbart eksisterer der et andet overskud i den afropolitanske litteratur end i den mere klassiske eksil/migrantlitteratur. Det afropolitanske udgangspunkt er nemlig mere privilegeret. Afropolitten navigerer med en helt anden mobilitet og hybriditet i bevægelsen mellem, hvad der er ude og hjemme. Netop det at høre til i forskellige kulturer, er et omdrejningspunkt i det afropolitanske. Identitetsmæssige spørgsmål bliver ekstra prægnante, for hvad er det der gør, at man hører til?

Rettet mod et vestligt publikum

Afropolitanske værker er primært rettet mod et vestligt publikum. Derfor balancerer værkerne ofte mellem genkendelighed og fremmedhed. De skrives fra en vestlig verden, men rummer samtidig en afrikansk lokalkolorit, som tilføjer fortællingerne andre farver og perspektiver.

Inden for de seneste par år er der udkommet en del værker på dansk, som kan betragtes som afropolitanske. Det er ikke en aftagende tendens, der findes mange nye værker, som endnu ikke er oversat til dansk.

Artikler på Litteratursiden

I denne måneds tema bringer Litteratursiden to artikler: Afropolitanisme, afropolitter og afrikansk samtidslitteratur af Ulla Rahbek, som er lektor i postkolonial litteratur ved Københavns Universitet samt Under huden på det fremmede af oversætter Juliane Wammen.

Se bogliste med forslag til læsning

Materialer